Home

Quadrilateral คือ

Quadrilateral คืออะไร แปลภาษา แปลว่า หมายถึง (พจนานุกรม

ค้นหาคำศัพท์ Quadrilateral แปล อังกฤษ-ไทย lexitron แปลภาษาได้ง่าย ๆ ได้หลากหลาย พจนานุกรมออนไลน์ ดิกชันนารีออนไลน์ ค้นหาคำศัพท์ มากมา พจนานุกรมออนไลน์ คำแปล Quadrilateral คือ ค้นหาคำศัพท์ แปลภาษา ความหมายของคำว่า [Quadrilateral] หมายถึง ดิกชันนารี ออนไลน์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Sanook English Thai Dictionar 1. รูปสี่เหลี่ยม (quadrilateral) รูปสี่เหลี่ยม (quadrilateral)คือ รูประนาบที่ล้อมรอบด้วยเส้นตรง 4 เส้น หรือ 4 ด้าน ทำให้เกิดมุม 4 มุม. 2 ค้นหาคำศัพท์ Quadrilateral แปล อังกฤษ ไทย อ. สอ เสถบุตร แปลภาษาได้ง่าย ๆ ได้หลากหลาย พจนานุกรมออนไลน์ ดิกชันนารีออนไลน์ ค้นหาคำศัพท์ มากมา

1. รูปสี่เหลี่ยม (quadrilateral) รูปสี่เหลี่ยม (quadrilateral)คือ รูประนาบที่ล้อมรอบด้วยเส้นตรง 4 เส้น หรือ 4 ด้าน ทำให้เกิดมุม 4 มุม 2 In Euclidean geometry, a tangential quadrilateral (sometimes just tangent quadrilateral) or circumscribed quadrilateral is a convex quadrilateral whose sides all can be tangent to a single circle within the quadrilateral. This circle is called the incircle of the quadrilateral or its inscribed circle, its center is the incenter and its radius is called the inradius In Euclidean plane geometry, a quadrilateral is a polygon with four edges (or sides) and four vertices or corners. Sometimes, the term quadrangle is used, by analogy with triangle, and sometimes tetragon for consistency with pentagon (5-sided) and hexagon (6-sided), or 4-gon for consistency with k-gons for arbitrary values of k.. The word quadrilateral is derived from the Latin words quadri.

Video: พจนานุกรม Quadrilateral คือ แปลภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย

ใน เรขาคณิต ทฤษฎีบทญี่ปุ่นสำหรับรูปสี่เหลี่ยมวงกลมล้อม (อังกฤษ: Japanese theorem for cyclic quadrilaterals) คือทฤษฎีที่ระบุว่า จุดศูนย์กลางของวงกลมที่ใหญ่ที่สุดที่. ค้นหาคำศัพท์ Square แปล อังกฤษ ไทย อ. สอ เสถบุตร แปลภาษาได้ง่าย ๆ ได้หลากหลาย พจนานุกรมออนไลน์ ดิกชันนารีออนไลน์ ค้นหาคำศัพท์ มากมา รูปสี่เหลี่ยมเบ้ คือรูปสี่เหลี่ยมที่จุดยอดไม่อยู่บนระนาบสองมิติ สูตรสำหรับคำนวณมุมระหว่างหน้าบนขอบ และมุม Quadrilateral.

How to Drawing Animals Inspiration from quadrilateral. EASY STEP by STEP FOR KIDS PART 55. หากเรารู้จัก และจดจำหน้าตาของสิ่งต่างๆที่มีอยู่บนโลกได้ คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุก. พจนานุกรมออนไลน์ คำแปล Quadrilaterally คือ ค้นหาคำศัพท์ แปลภาษา ความหมายของคำว่า [Quadrilaterally] หมายถึง ดิกชันนารี ออนไลน์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Sanook English Thai Dictionar

Joel Schumacher, director of 'St Elmo's Fire,' 'The Lost Boys,' dies at 80. Joel Schumacher, director of films like St. Elmo's Fire, The Client and A Time to Kill has died from a year-long. รูปสี่เหลี่ยม (quadrilateral) รูปสี่เหลี่ยม (quadrilateral)คือ รูประนาบที่ล้อมรอบด้วยเส้นตรง 4 เส้น หรือ 4 ด้าน ทำให้เกิดมุม 4 มุม 2 The Quadrilateral Security Dialogue, however, is a Japanese idea. In a book that appeared just before the start of his first stint as Japanese Prime Minister in 2006, Shinzō Abe emphasized the need for Japan to take the lead in establishing a high-level strategic dialogue among the Asia-Pacific Democratic G3 plus America quarter คำนาม quarters (ควอ-เตอ-ร) quarter หมายความว่า 1 หนึ่งในสี่ หรือ 1/4 ซึ่งคือหนึ่งส่วนของทั้งหมด เมื่อใช้ในรูปพหูพจน์ quarters จะหมายถึง สี่ส่วน ตัวอย่าง she cut each apple. A quadrilateral has 4 sides, 4 angles and 4 vertices. A quadrilateral can be regular or irregular. The sum of all the interior angles of a quadrilateral is 360°. Types of Quadrilaterals. Quadrilaterals can be classified into Parallelograms, Squares, Rectangles and Rhombuses. Square, Rectangle and Rhombus are also Parallelograms

รูปสี่เหลี่ยม (quadrilateral)quadrilateralรูปสี่เหลี่ยม คือ รูประนาบที่ล้อมรอบด้วยมีด้าน 4 ด้าน มีมุม 4 มุม มีจุดยอด 4 จุดยอด มุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมรวมกันได้ 360. A quadrilateral is a two-dimensional and four-sided shape. The four points where the sides meet are called the vertices of the quadrilateral,.

quadrilateral: ๑. -สี่ด้าน [มีความหมายเหมือนกับ quadrate ๒]๒. รูปสี่เหลี่ยม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔] quadrilateral: รูปสี่เหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗] cyclic. Area of Quadrilateral: The region occupied by any type of the quadrilateral in a two-dimensional plane is its area. The formulas for different types of quadrilaterals are given by: Area of a Parallelogram. Base x Height. Area of a Rectangle. Length x Width. Area of a Square. Side x Side

A quadrilateral is a polygon with four sides. There are seven quadrilaterals, some that are surely familiar to you, and some that may not be so familiar. Check out the following definitions and the quadrilateral family tree in the following figure. If you know what the quadrilaterals look like, their definitions should make sense and [ Quadrilateral definition is - a polygon of four sides. How to use quadrilateral in a sentence เจตนาของอินโด-แปซิฟิก ก็คือ การสร้างกรอบความร่วมมือที่แยกจีนออกไปนอกวง (Quadrilateral Security Dialogue) ซึ่งประกอบด้วยสหรัฐฯ อินเดีย. Quadrilateral Cowboy is a single-player adventure in a cyberpunk world. Tread lightly through security systems with your hacking deck and grey-market equipment. With top-of-the-line hardware like this, it means just one thing: you answer only to the highest bidder. The Standard Edition includes: Quadrilateral Cowboy. Developer Commentary

Download Limit Exceeded You have exceeded your daily download allowance แต่ที่ยังขาด คือ คนซื่อสัตย์ เสียสละ และคนดี On the Diagonals of a Cyclic Quadrilateral: นางสาวธนาพรรณ ณธิกา. บทที่ 10โครงข่ายสามเหลี่ยม(Triangulation)อ.ดร.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์.

1. รูปสี่เหลี่ยม (quadrilateral) รูปสี่เหลี่ยม (quadrilateral) คือ รูประนาบที่ล้อมรอบด้วยเส้นตรง 4 เส้น หรือ 4 ด้าน ทำให้เกิดมุม 4 มุม. 2 Joseph, Graf Radetzky, Austrian field marshal and military reformer whose long record of victorious campaigns made him a national hero. Radetzky joined the Austrian army in 1784 and served in the Turkish War of 1787-92 and in the Low Countries in the first years of the French Revolutionary Wars บทที่ 10 protection 9 2 กุมภาพันธ 2547 3. แบบ Delta ใช CT 3 ตัว ต อเป น Delta คุณสมบ ัติสําคัญคือ จะทําให กระแส Secondary ม The original vowel quadrilateral, from Jones' articulation. The vowel trapezoid of the modern IPA, and at the top of this article, is a simplified rendition of this diagram. The bullets are the cardinal vowel points. (A parallel diagram covers the front and central rounded and back unrounded vowels.

Introduction to using the quadratic equation to solve 2nd degree polynomial equations Watch the next lesson: https://www.khanacademy.org/math/algebra/quadrat.. The quadrilateral area formulas are as follows: Note: The median of a trapezoid is the segment that connects the midpoints of the legs.Its length equals the average of the lengths of the bases. You use this formula for all trapezoids, including isosceles trapezoids Yhdysvallat, Japani, Intia ja Australia aloittivat vuoden 2017 lopussa uudestaan neljän valtion välisen turvallisuusdia (Quadrilateral Security Dialogue/Quad). Valtiot olivat toimineet yhteistyössä aiemmin vuosina 2007-2008 หนึ่งในปรากฏการณ์สำคัญในทางการเมืองระหว่างประเทศในช่วงต้นของศตวรรษที่ 21 ก็คือการเติบใหญ่ของจีน โดยเฉพาะการขยายขีดความ. Th.lovepik.com เสนอเส้นขอบรูปสี่เหลี่ยมดาวน์โหลดรูปภาพฟรี401242256,รูปแบบภาพPNG,PSD,ขนาดภาพ209.6 KB,เวลาที่วางจำหน่าย 09/05/2019,ข้อมูลที่แนะนำเส้นขอบรูปสี่เหลี่ยมตก.

แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย quadrilateral ความหมายคือ ที่มีสี่ด้าน four-sided..พจนานุกรม ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ประโยค คืออะไร หมายถึง ใช้อย่างไร สะกดอย่างไ The pectineus muscle (/ p ɛ k ˈ t ɪ n i ə s /, from the Latin word pecten, meaning comb) is a flat, quadrangular muscle, situated at the anterior (front) part of the upper and medial (inner) aspect of the thigh.The pectineus muscle is the most anterior adductor of the hip.The muscle does adduct and laterally rotate the thigh but its primary function is hip flexion Song 마지막처럼(As If It's Your Last) Artist BLACKPINK; Album 마지막처럼 (AS IF IT'S YOUR LAST) Licensed to YouTube by YG Entertainment Inc. (Music) (on behalf of YG ENTERTAINMENT. ที่สุดจ๊าบคือ แท็กซี่โดรน ของ Ehang (Beijing Yi-Hang Creation Science & Technology Co., เรียกว่า Quadrilateral Security Dialogue อันประกอบไปด้วย สหรัฐ-ญี่ปุ่น-ออสเตรเลีย-. This interactive art book is a peek into the art development of Quadrilateral Cowboy

รูปสี่เหลี่ยม(quadrilateral) kroosriwa

MEASUREMENT 2009, Proceedings of the 7th International Conference, Smolenice, Slovakia 354 circle center and convex vertex. For a calculating the convex and Voronoi diagram we use the Delaunay triangulation passes through the quadrilateral space on its path to innervate the teres minor and deltoid and provide sensation to the lateral arm; posterior humeral circumflex artery. Triangular Space: Borders. inferior: teres major; lateral: long head of triceps; superior: lower border of teres minor; Contents. scapular circumflex artery; Triangular. ข้อมูลบริษัท. บริษัท มาบุญยงค์กรุ๊ป จำกัด. 33/1 หมู่ 8 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510. Tel 02-9148940-6 Fax 02-914894 A genus-differentia definition is a type of intensional definition, and it is composed of two parts: . a genus (or family): An existing definition that serves as a portion of the new definition; all definitions with the same genus are considered members of that genus.; the differentia: The portion of the definition that is not provided by the genus.; For example, consider these two definitions กล้ามเนื้อที่ต่อกับรยางค์บนไปยังกระดูกสันหลัง กล้ามเนื้อทราพีเซียสอยู่ทางด้านบนซ้าย: ละติน: musculus trapezius: Gray's subject #121 432: จุดเกาะต้

 1. ลูกบาศก์เป็นรูปสามมิติที่มีความกว้าง ความยาว และความสูง.
 2. A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text
 3. Cyclic Quadrilateral: Definition: A quadrilateral is cyclic if it can be inscribed in a circle. You can move the vertices of the given cyclic quadrilateral with pressed mouse button. Opposite angles in a cyclic quadrilateral add up to 180°. Mathematics Applets (Overview
 4. ในทางเรขาคณิต รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน คือรูปสี่เหลี่ยมชนิด.

Contents:What is stability of concrete structures?Stability criteria Stability conceptStable equilibrium Unstable equilibriumNeutral equilibriumBuckling vs. Stability Types of instability Bifurcation BucklingInstability failure Failure of Beam-ColumnsSnap-Through BucklingShell Buckling failure - very sensitive to imperfections What is stability of concrete structures ÿ ü ó. ö ì ø. ÿ ü ø ø è õ ö ค กิตติกรรมประกาศ. โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาอิทธิพลในการตัดเฉือนเพื่อลดครีบ โดยใช้ไฟไนต์เอลิเมนต A and C are end points B is the apex point Play with it here: When you move point B, what happens to the angle? Inscribed Angle Theorems . An inscribed angle a° is half of the central angle 2a° (Called the Angle at the Center Theorem) . And (keeping the end points fixed).. the angle a° is always the same, no matter where it is on the same arc between end points keyword :warping Quadrilateral to Unit Square input : จุดมุมในสีเหลี่ยมใดๆปลายทาง 4 จุด คือ (u0,v0), (u1,v1), (u2,v2), (u3,v3) output : Transformation matrix และการทดสอบwarp จุ

รูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ MCP Blog

© Valve Corporation สงวนสิทธิ์ทุกประการ เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็น. 4 - square, rectangle, rhombus, diamond, parallelogram, or quadrilateral. 5 - pentagon. 6 - hexagon. 7 - heptagon. etc. The word 'gon' means 'angle', meaning you are describing how many angles each shape consists of. For example, a pentagon has 'penta' (five) angles

Tangential quadrilateral - Wikipedi

Quadrilateral - Wikipedi

(OBQ12.97) An 18-year-old male sustains a right hip injury after being tackled on the football field. Figure A shows his radiograph upon presentation to the emergency room three hours later. On physical exam, he is noted to have a foot drop and decreased sensation globally throughout his entire lower leg วันนี้หลายโครงการที่รัฐบาลประกาศไว้เมื่อปี ค.ศ. 2014 ได้ดำเนินการแล้ว เช่น การให้บริการรถไฟแบบ Semi High Speed โดยขบวนแรก คือ Gatimaan Express มี. Polygon is a gaming website in partnership with Vox Media. Our culture focused site covers games, their creators, the fans, trending stories and entertainment news

ทฤษฎีบทญี่ปุ่นสำหรับรูปสี่เหลี่ยมวงกลมล้อม - วิกิพีเดี

สหรัฐฯ, ญี่ปุ่น, อินเดีย, รวมทั้งออสเตรเลีย กำลังเปลี่ยนการเรียกขานภูมิภาคแถบนี้จากที่เคยใช้ว่า เอเชีย-แปซิฟิก ไปเป็น อินเดีย-แปซิฟิก. จุดมุมในสีเหลี่ยมใดๆปลายทาง 4 จุด คือ (u0,v0), (u1,v1), (u2,v2), (u3,v3) จุดที่ต้องการแม็บ สีเหลี่ยมต้นทาง ไปยังสีเหลี่ยมปลายทาง (u,v ทรัมป์คือคนที่มองว่าการเจรจาแบบทวิภาคีระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้าจะสามารถทำได้ง่ายและมีต้นทุนที่ต่ำกว่า หรือแม้แต่.

Standard Chartered Thailand, Bangkok, Thailand. 70K likes. Here for good : Here for people. Here for progress. Here for the long run Introduction : Description a acromioclavicular joint injury, otherwise known as a shoulder separation, is a traumatic injury to the acromioclavicular (AC) joint with disruption of the acromioclavicular ligaments and/or coracoclavicular (CC) ligament บทที่ 2 เอกสารและโครงงานที่เกี่ยวข้อง. 2.1 คุณสมบัติของสี่เหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม (quadrilateral) รูปสี่เหลี่ยม (quadrilateral) คือรูประนาบที่ล้อมรอบด้วยเส้นตรง 4.

Square คืออะไร แปลภาษา แปลว่า หมายถึง (พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย

รูปสี่เหลี่ยม - วิกิพีเดี

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary; รูปสี่เหลี่ยม (n.) quadrilateral: รูปสี่เหลี่ยม (n.) quadrilateral See also: trapezium Syn. สี่เหลี่ยม: รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (n.) rhombus See also: rhomb, lozenge: รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียก. คุยกับ ผศ.ดร.ธีวินท์ สุพุทธิกุล ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ว่าด้วยความท้าทายของญี่ปุ่นในมิติต่างๆ ตั้งแต่การเมือง.

รูปสี่เหลี่ยม(quadrilateral

Standard Chartered Thailand, กรุงเทพมหานคร. ถูกใจ 6.9 หมื่น คน. Here for good : Here for people. Here for progress. สมมติว่ารูปสี่เหลี่ยมที่กำหนดคือสี่เหลี่ยม หากรอบนอกของมันเป็นที่รู้จักแล้วด้านข้างมีค่าเท่ากับหนึ่งในสี่ของปริมณฑล. A quadrilateral which has an incircle, i.e., one for which a single circle can be constructed which is tangent to all four sides. Opposite sides of such a quadrilateral satisfy s=a+c=b+d, (1) where s=1/2(a+b+c+d) (2) is the semiperimeter, and the area is A=rs, (3) where r is the inradius. Using Bretschneider's formula together with (1) and (3) then gives the beautiful formula r = (sqrt(4p^2q^2.

ฟิสิกส์ราชมงคล

Coffee-drawing: สอนเด็กวาดรูปการ์ตูน Part 55 จินตนาการรูป

เศษส่วน คือ ส่วนหนึ่งของจํานวนท งหมดั้. 4/5 is a fraction. It may be shown like this:-4. ใน 5 เป็นเศษส่วน แสดงได้ดังน้ี. 4/5 1/5 . สี่ในห้า หนึ่งในห้ คือ ปัจจัยไม่คาดคิดหลายอย่างส่งผลให้โครงการเดินหน้าช้าลง) และ impediment ที่แปลว่า อุปสรรค (เช่น speech impediment คือ ความผิดปกติในการพูด. John Conway: Surreal Numbers - How playing games led to more numbers than anybody ever thought of - Duration: 1:15:45. itsallaboutmath Recommended for yo Joined May 7, 2008 Messages 21,746 Office Version 2010 Platform Window

COFFEE-DRAWING: สอนเด็กวาดรูปการ์ตูน PART 55 "จินตนาการรูป

matplotlib.pyplot ¶. Provides a MATLAB-like plotting framework. pylab combines pyplot with numpy into a single namespace. This is convenient for interactive work, but for programming it is recommended that the namespaces be kept separate, e.g. เส ีนมสมการคือ []K {δ} = {F} (2) โดยที่[K] คือเมทริกซ ความแข็งแรง {F} คือเวคเตอร แรงกระท ํา {δ} คือเวคเตอร การกระจัดของจุด(node) ในแบบสามมิติ u, v, w[3] u เพชรในแนวทแยงก็เป็นเส้นแบ่งครึ่งของมุมด้วยดังนั้นมุม OCD คือα / 2 ดังนั้น OD = BD / 2 = CD * sin (α / 2) นั่นคือเส้นทแยงมุมสั้น ๆ คือ BD = 2a * sin (α / 2) การทำขาเทียมให้คนไข้ในลักษณะนี้ค่อนข้างซับซ้อนกว่าขาเทียมทั่วไปค่ะ ปกติจะทำเบ้าขาเทียมแบบ quadrilateral socket คือให้คนไข้ลง.

Anterior Column Fractures. Generally, the lower fracture traverses the anterior border of the bone; the site of fracture of the ischiopubic ramus is located further inferior towards this.. It is normal for a portion of the quadrilateral surface to be detached as an isolated fragment and leaving the posterior border of the anonymous bone unharmed similar to the anterior wall fractures Quadrilateral Cowboy Art Book . $65.94. ราคารวมของแต่ละผลิตภัณฑ์: 20%. ส่วนลดชุดรวม: $52.74. ราคาของคุณ: $13.20. นี่คือจำนวนเงินที่จะช่วยให้คุณประหยัดได้โดยการ.

Figure 2 Quadrilateral distance relay of GEC. 2. การสร้างแบบจ าลองรีเลย์ระยะทาง 2.1 สัญญาณอินพุตให้กับรีเลย์ระยะทาง มีขั้นตอนดังภาพที่ 3 BC Figure 3 Steps to create input for the distance rela คือ แกนบนล่างสำหรับผูกขึงใบเรือ ในเรือใบโบราณไม่นับสำเภาจีนส่วนใหญ่จะมีเพลาเฉพาะยึดใบเรือตอนบนเท่านั้น (quadrilateral).

เมื่อพุธที่ 26 ก.ค. 2560 ผมได้ไปบรรยายเรื่อง ศักยภาพอีอีซีของไทย กับเขตอุตสาหกรรมซูโจว (Suzhou) และเขตเศรษฐกิจเสรีอินชอน (Incheon) ในงานสัมมนาใหญ่ของ. Spring Semester, 2020: . MA780: Numerical Analysis II, MW, 3:00-4:15 pm, SAS 1218; MA587: Numerical Methods for PDEs --The Finite Element Method, TTH 4:30-5:45pm, SAS. อย่ามองข้ามเรื่องการศึกษา. หากยังจำกันได้ เมื่อช่วงต้น. Pure stealth action and infinite level creation from the award-winning studio behind Thomas Was Alone. Enter the Volume to halt Gisborne Industries' corruption and train the masses to rob from the rich. Features weekly content updates in curated Staff Picks section

 • Rgb ทีวี.
 • ผล ตอบแทน นู ส กิน.
 • ดาดฟ้าถ่ายรูป pantip.
 • เถียงนาสวยๆ.
 • พื้นฐานการผลิต.
 • บอดี้สูทแฟชั่น.
 • ความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่2.
 • พระเอกขี่ม้าขาว หมายถึง.
 • การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวนา.
 • ลาย คอนกรีต พิมพ์ ลาย.
 • ทําความดีอย่างไร จะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นต่างๆ.
 • แท่นยืนเพื่อสุขภาพ ลุงแสวง.
 • เส้น แบ่ง ยุโรป เอเชีย.
 • มีเพศสัมพันหลังไข่ตก 2 วัน.
 • จักขุวิญญาณ คือ.
 • ข้อสอบวิชาโปรแกรมประมวลผลคำ.
 • นิเวศวิทยาประชากร.
 • ขนาดสนามฟุตบอล.
 • แมคโดนัลด์ สาขา.
 • แพรแถบนายสิบทหารบก.
 • Porsche boxster s ราคา.
 • นอนกัดฟัน รักษาที่ไหนดี.
 • Super 8 pantip.
 • Lenovo k6 power รีวิว.
 • รูปงานบวชนาค.
 • มา ร์ ธา โอ ป ป้า ประวัติ.
 • ต้นสนแผง pantip.
 • Jessica simpson pantip.
 • ร้านอาหารไทยชาววัง.
 • กฎ การ แยก การ จราจร ทาง อากาศ.
 • รูป ปั้น ศรีษะ ของ ฟา ห์ โร อ เมน โฮ เทป ที่ 3.
 • Floating app free.
 • สระผมด้วยน้ําเปล่า ดีไหม.
 • J7ดับเปิดไม่ติด.
 • มุม มอง ช่าง ภาพ.
 • ภาพพระเยซูการ์ตูน.
 • แก้จมูกที่ไหนดี 2017.
 • น่าเกียจ ภาษาอังกฤษ.
 • ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ม.รังสิต 2560.
 • อ่าวนางสปีดโบ๊ท ทัวร์.
 • ที่เที่ยวระยอง.